ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோவில்

Puloly - Point Pedro

Announcement

A

New

ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோவில் சுப்ரமணியமேற் பதிகம் பாடல்கள்.

ஆத்தியடி பிள்ளையார் - அடைக்கலம் உனக்கே

ஆத்தியடி பிள்ளையார் - அற்புதானந்தம் பத்து

Welcome to Arthiady
Previous
Next

ஆத்தியடிபிள்ளையார் பாடல்கள்

திரு. கோ. கணபதிப்பிள்ளை அவர்களால் 1913 ம் ஆண்டில் ஆத்தியடி பிள்ளையார் கோவில் முதல் மகா கும்பாபிசேகத்தின் போது இயற்றி பாடப்பெற்ற பாடல் புத்தக வடிவில் .....

Welcome to Puloly

copyright ©  2019,  Pulolycommunity.com. Developed & Service by T.K.Haran